Hoe Het Lot Een Nieuwe Dominee Koos (1726)

Hoe Het Lot Een Nieuwe Dominee Koos (1726)

Tot 1844 mochten de Odijkse protestanten niet hun eigen dominee kiezen. Dat recht was voorbehouden aan kerkgemeenten die een eigen kerkenraad hadden. Odijkse dominees werden beroepen (zoals dat heet) door de classis, de verzamelde dominees uit de regio. Daarom konden...

Meer leuke geschiedenis van Odijk?

Meld je aan en ontvang nu en dan leuke geschiedenisberichten over Odijk. Geen spam, geen onzin.

Mooi. Je hoort nu bij de grote groep liefhebbers van Geschiedenis van Odijk.