Beeldrechten op deze site

In de artikelen op geschiedenisvanodijk.nl gebruiken we uiteraard afbeeldingen. Voor al die beelden hebben toestemming gezocht van de rechthebbenden, voor zover we niet zelf eigenaar zijn.

De meeste foto’s die we gebruiken komen van particulieren, zelfstandige fotografen of archiefinstellingen. Kaarten komen uit archieven en van Het Kadaster.

Foto’s van particulieren en fotografen

Van particulieren en zelfstandige fotografen hebben we altijd toestemming. Hun namen staan als fotograaf of eigenaar bij de foto (als dat gewenst is). Mochten we ongevraagd een foto van je gebruiken en je valt in één van die categorieën, dan is er iets fout gegaan. Neem dan vooral contact op, dan kunnen we (hopelijk) alsnog afspraken maken.

Foto’s uit archieven

Foto’s uit archieven in beheer bij archiefinstellingen onderzoeken we altijd. Vaak zijn de foto’s volgens gewoonterecht rechtenvrij (voor 1945, maker is ws. overleden). Die gebruiken we zonder overleg.

Soms is de datering niet helemaal duidelijk. Dan nemen we altijd contact op, maar maken we soms ook gewoon de keuze om een foto (vanwege onze journalistieke doelstelling) te publiceren. We vermelden dan wel de archiefinstelling als bron.

Het publiceren van een archieffoto doen we op eigen verantwoordelijkheid.

Mocht je rechten hebben op archiefafbeeldingen die we gebruiken, neem dan contact op.

Kaarten

De kaarten die we publiceren komen uit archieven of van de online diensten van het Kadaster. Kaarten uit archieven publiceren we met een bronvermelding. Kaarten van topotijdreis.nl en de historische kadastrale kaarten publiceren we allemaal met toestemming van Het Kadaster.