Hoe Het Lot Een Nieuwe Dominee Koos (1726)

Hoe Het Lot Een Nieuwe Dominee Koos (1726)

Tot 1844 mochten de Odijkse protestanten niet hun eigen dominee kiezen. Dat recht was voorbehouden aan kerkgemeenten die een eigen kerkenraad hadden. Odijkse dominees werden beroepen (zoals dat heet) door de classis, de verzamelde dominees uit de regio. Daarom konden...