In het archief van het Utrechtse kapittel St. Marie bevindt zich een heel bijzondere kaart. Op de kaart staat een aantal percelen die het kapittel bezat in Odijk.

Wat deze kaart zo bijzonder maakt is, dat het de oudst bekende kaart van het dorp Odijk is.

Want niet alleen de percelen van het kapittel staan op de kaart, maar ook de huizen rond de Meent. En de kerk van Odijk. Het is de oudste afbeelding van het dorp Odijk die we kennen.

De kaart toont de eigendommen van het kapittel

Een kapittel is een kerkgenootschap. In Utrecht waren er vijf van de grote Utrechtse kerken: de Dom, St. Jan, St. Pieter, Oudmunster en St Marie. Het kapittel van St. Marie had vele hectaren land in Odijk.

Van die eigendommen maakten de kerkgenootschappen kaarten. Sommige daarvan zitten in kaartboeken, andere liggen los in de archieven.

Ook deze kaart uit 1583 laat een paar percelen zien. Het ging het kapittel dus helemaal niet om het dorp, maar om de percelen die er naast lagen.

Het zijn percelen tussen het dorp (De Meent) en de huidige Weteringdijk.

Een Odijkse kaart is sowieso bijzonder

Er zijn niet veel kaarten van het dorp Odijk. Vanaf halverwege negentiende eeuw was het dorp natuurlijk afgebeeld op de “gewone” topografische kaarten. Je kent ze misschien nog wel als de “stafkaarten”.

En we hebben de kaart uit 1717 van Theodorus Backer.

Maar dat was het dan. Meer afbeeldingen van het oude dorp zijn er niet.

Daarom is deze kaart zo bijzonder. Hoewel je kunt twijfelen aan de afbeelding van het dorp (er staan gewoon wat huisjes), is het de oudste afbeelding die we kennen van Odijk.

Daar kunnen we met een beetje liefde voor de geschiedenis van Odijk lekker van genieten.

Meer leuke geschiedenis van Odijk?

Meld je aan en ontvang nu en dan leuke geschiedenisberichten over Odijk. Geen spam, geen onzin.

Mooi. Je hoort nu bij de grote groep liefhebbers van Geschiedenis van Odijk.