Sinds 1965 verbleef Leef- en Actiegemeenschap Sjaloom in Odijk. In 1966 droegen deze progressieve lieden opeens volop bij aan de (toch vaak) conservatieve Odijkse gemeenschap. Met deelnemers uit alle windhoeken die hielpen om het nooddorpshuis te verbouwen.

In april 1965 kwam het nooddorpshuis in een stroomversnelling. Het draaide zoals vaak vooral om geld. Het provinciebestuur moest de lening goedkeuren van 15.000 gulden die de gemeenteraad wilde verstrekken. En die goedkeuring liet op zich wachten.

Maar uit onverwachte hoek kwam er hulp: van de oecumenische Sjaloomgroep, die toen net in Odijk was neergestreken.

Het plan: een internationaal kamp voor de verbouwing

Sjaloom stelde voor om een internationaal werkkamp in Odijk te organiseren om de boerderij voor het nooddorpshuis te verbouwen.

En dat was een schot in de roos. Want aan de schuur van Herman Mocking aan De Vork moest nog heel veel gebeuren.

Het bestuur van de stichting Dorpshuis, met Jan Muis als voorzitter, overlegde intensief met de Sjaloomgroep. Samen besloot men het volgende:

  • Het kamp wordt gehouden van maandag 18 juli t/m zaterdag 13 augustus
  • Er komen 20 deelnemers, inclusief de staf
  • Sjaloom zorgt voor administratie, onderdak, voeding, gereedschappen enzovoort
  • Sjaloom zorgt voor ontspanning voor de deelnemers en de bewoners van Odijk
  • Sjaloom zorgt voor vakmensen die in overleg met de gemeente volgens bestek van de Stichting de verbouwing begeleiden
  • het Stichtingsbestuur regelt een kampeerterrein voor de deelnemers
  • het Stichtingsbestuur zorgt voor de inrichting van het kampeerterrein, sanitair, bouwmaterialen enzovoort.

Op 27 april inspecteerde het bestuur met de vakmensen van Sjaloom de boerderij. Samen maakten ze een lijst van de werkzaamheden en de benodigde bouwmaterialen.

Sjaloom publiceerde vervolgens het plan voor de verbouwing in heel Europa en langzaam kwamen de aanmeldingen binnen.

De vier weken beginnen

Op zaterdagavond 18 juli werd het werkkamp geopend. Daarbij waren natuurlijk veel Odijkers aanwezig: zo’n project hadden de dorpelingen nog nooit meegemaakt.

Verder waren er de 20 deelnemers uit Nederland, België, Frankrijk, Turkije, Ierland, Zuid-Afrika, Duitsland, Algerije, Verenigde Staten en Duitsland. Zij zouden verblijven in de grote tent die was opgezet op de hoek Singel-Pastoor Evert Aelbertslaan.

Henk van Delft, de vice-voorzitter van de Stichting Dorpshuis heette iedereen welkom en gaf een overzicht van de komende vier weken.

Het zou een vol programma worden.

Behalve de verbouwing stonden verschillende bezoeken van bestuurders op de planning. Op 21 juli zou er een tuinfeest komen op het kampterrein. En op 27 juli een voetbalwedstrijd tussen Odijkers en Sjalomers. Op zondag 31 juli stond er een fancy fair gepland en op zaterdag 6 augustus weer een tuinfeest. Nu georganiseerd door het Sjaloomkamp.

Op vrijdag 12 augustus zou dan de verbouwde boerderij opgeleverd worden, als alles goed ging.

Wie waren die deelnemers?

We kennen er een aantal bij naam en gezicht. Het Trefpunt publiceerde kleine interviewtjes met de deelnemers.

Mario Pieri (19) kwam uit Sienna, Italië. Esmeralda Yonanidis studeerde Letteren in Istanboel (Turkije). Simone Miallaret werkte als 23-jarige thuis op kantoor in Frnakrijk en kwam naar Odijk als werkvakantie. Van heel ver kwam Hendrik Mothwa (27), uit Potgietersrust in Zuid-Afrika. Hij studeerde theologie met een beurs van de Wereldraad van Kerken.

En zo waren er nog velen.

Waar vind je deze gegevens?

Het meeste is gewoon te vinden in de kranten van die tijd. Ik gebruikte edities van Het Trefpunt van

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer leuke geschiedenis van Odijk?

Meld je aan en ontvang nu en dan leuke geschiedenisberichten over Odijk. Geen spam, geen onzin.

Mooi. Je hoort nu bij de grote groep liefhebbers van Geschiedenis van Odijk.